Fiddy Working Heritage Farm IELTS Listening Answers With Audio, Transcript, And Explanation

Luyện tập đề IELTS Listening Practice với Fiddy Working Heritage Farm được lấy từ cuốn sách IELTS Cambridge 11 - Test 1 - Section 2 kèm Answer key, list từ vựng IELTS cần học trong bài đọc và Free PDF & Audio Transcript Download với trải nghiệm thi IELTS trên máy và giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking
Fiddy Working Heritage Farm IELTS Listening Answers With Audio, Transcript, And Explanation

👂️ Audio and questions

00:00
Question 1 - 4
Complete the notes below.
Write ONE WORD for each answer.
Fiddy Working Heritage Farm
Advice about visiting the farm
Visitors should
 • Take care not to harm any

  1
  

 • Not touch any

  2
  

 • Wear

  3
  

 • Not bring

  4
   into the farm, with certain exceptions

Question 5 - 10
Label the map below.
Write the correct letter A-I, next to questions.
CAM11_L1_P2_Fiddy Working Heritage Farm_NoOpt.jpg
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Scarecrow
5
Maze
6
Café
7
Black Barn
8
Covered picnic area
9
Fiddy house
10

❓ Transcript

Fiddy Working Heritage Farm
00:00
Welcome to the Fiddy Working Heritage Farm. This open-air museum gives you the experience of agriculture and rural life in the English countryside at the end of the nineteenth century. So you’ll see a typical farm of that period, and like me, all the staff are dressed in clothes of that time.
I must give you some advice and safety tips before we go any further. As it’s a working farm, please don’t frighten or injure the animals. We have a lot here, and many of them are breeds that are now quite rare.
And do stay at a safe distance from the tools: some of them have sharp points which can be pretty dangerous, so please don’t touch them. We don’t want any accidents, do we?
The ground is very uneven, and you might slip if you’re wearing sandals so I’m glad to see you’re all wearing shoes – we always advise people to do that. Now, children of all ages are very welcome here, and usually even very young children love the ducks and lambs, so do bring them along next time you come.
I don’t think any of you have brought dogs with you, but in case you have, I’m afraid they’ll have to stay in the car park unless they’re guide dogs. I’m sure you’ll understand that they could cause a lot of problems on a farm.
Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the New Barn, immediately to your right, and we’re now at the beginning of the main path to the farmland – and of course the car park is on your left.
The scarecrow you can see in the car park in the corner, beside the main path, is a traditional figure for keeping the birds away from crops, but our scarecrow is a permanent sculpture. It’s taller than a human being, so you can see it from quite a distance.
If you look ahead of you, you’ll see a maze. It’s opposite the New Barn, beside the side path that branches off to the right just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it’s quite small, so you can’t get lost in it!
Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the café, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the café’s on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse, and it’s well over a hundred years old.
As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket-making. You can see examples of the work, and talk to someone about the courses, in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the New Barn, you’ll come to the Black Barn just where the path first bends.
Now I mustn’t forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you’d prefer a covered picnic area, there’s one near the farmyard: just after you cross the bridge, there’s a covered picnic spot on the right.
And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it’ll give you a lovely view of it. It’s certainly worth a few photographs, but as it’s a private home, I’m afraid you can’t go inside. Right. Well, if you’re all ready, we’ll set off on our tour of the farm.

🔥 Answer key (đáp án và giải thích)

1
animal/animals
Rút gọn

Giải thích chi tiếtPhần đầu là về những lời khuyên về việc du khách nên làm khi tới trang trại

=> Người nói nhắc là "I must give you some advice and safety tips …" là bạn biết đáp án sắp tớiNgoài ra, khi nhìn vào đề bài, bạn có thể biết đáp án là một danh từ (không làm hại cái gì)Ở câu này, người nói nhấn mạnh luôn là "do not frighten or injure the animals" (harm = injure) =

> Đáp án là animals.Xem full giải thích
2
tool/tools
Mở rộng

Giải thích chi tiếtỞ câu này, mình xác định đáp án là một danh từ (không chạm vào cái gì)Ngay sau khi nói về animals, người nói đề cập là "stay at a safe distance from the tools" (ở khoảng cách an toàn = không chạm vào)

=> Có thể chắc chắn đáp án là toolsNếu bạn muốn chắc chắn hơn thì bạn có thể nghe tiếp, người nói khẳng định trực tiếp là "so please don't touch them"

=> đáp án là tool(s)Xem full giải thích
3
shoes
Mở rộng

Giải thích chi tiếtMình biết đáp án ở câu này là một danh từ (mặc cái gì)Khi bạn nghe "you might slip if you're wearing sandals", bạn cần cẩn thận và loại trừ sandals.

=> Lý do là bởi đây là mục về những điều mà du khách nên làm, còn người nói là mình dễ bị trượt ngã nếu đi dép

=> sandals là một thông tin đánh lạc hướngỞ vế sau, "I'm glad to see you're all wearing shoes", người nói vui vì tất cả mọi người đều mang giày (trái với việc đi dép dễ ngã)

Xem full giải thích
4
dog/dogs
Mở rộng

Giải thích chi tiếtGiống như các câu trước, đáp án câu này là một danh từ

=> bạn để ý có vế sau là with certain exceptions, tức có một vài trường hợp ngoại lệ mà mình được mang vàoCâu này người nói không đề cập hẳn là mình không được mang vào nên bạn cần để ý kỹ.Đầu tiên, người nói nhắc tới đối tượng là dogs (I don't think any of you have brought dogs with you).

=> Sau đó, "but in case you have, I'm afraid they'll have to stay in the car park" (nếu bạn có mang, tôi tiếc là chúng sẽ phải ở lại khu gửi xe)

Xem full giải thích
5
F
Mở rộng

Giải thích chi tiếtĐối tượng đầu tiên mình cần tìm là scarecrow.

=> Với dạng bài map thì người nói sẽ đi dần từ chỗ mình đang đứng ra xa hơn.Đầu tiên, người nói mô tả vị trí mà bạn đang đứng "we're at the beginning of the main path to the farmland …''Sau đấy, người nói mô tả vị trí của scarecrow là "the scarecrow you can see in the car park, in the corner, beside the main path"

=> Trong car park ở tay trái (vậy là I hoặc F), nhưng có thêm thông tin là nó ở trong góc và cạnh đường đi chính

Xem full giải thích
6
G
Mở rộng

Giải thích chi tiếtKhi người nói nhắc là "if you look ahead of you, you'll see a maze", mình biết đáp án sắp tới

=> vị trí của maze chưa rõ cho mình chỉ biết là look ahead, về phía trước chỗ mình đang đứngTiếp, người nói đã nhắc tới vị trí chính xác của maze là "opposite the New Barn, beside the side path ..."

=> Đáp án là G

(phía đối diện với New Barn và ở Side Path, tránh nhầm lẫn với đáp án I cũng nằm đối diện New Barn nhưng lại ở Main Path).

Xem full giải thích
7
D
Mở rộng

Giải thích chi tiếtTiếp đến là caféĐầu tiên người nói mention tới the fish pool ("can you see the bridge crossing the fish pool")

=> Sau đấy, để đi tới quán café, mình phải đi tới cây cầu và rẽ phải ngay trước nó (go towards the bridge and turn right before it)

=> Loại đáp án C bởi nó nằm quá cầuNext, mình phải đi theo side path và quán cafe nằm ở đoạn rẽ đầu tiên mình đến (walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to)

Xem full giải thích
8
H
Mở rộng

Giải thích chi tiếtFirst, người nói mention đến Black Barn (and talk to someone about the courses, in the Black Barn)Mình cần rẽ phải vào Side Path từ vị trí ban đầu mình đang đứng (if you take the side path to the right, here, just by the New Barn)

=> Khi đó Black Barn sẽ nằm ở chỗ rẽ đầu tiên (you'll come to the Black Barn just where the path first bends)

=> Đáp án là H

Tương tự như câu trước, mình loại E bởi nó nằm quá chỗ rẽ

Xem full giải thích
9
C
Mở rộng

Giải thích chi tiếtĐầu tiên, người nói nhắc đến là "you can picnic in the field"

=> Đây là thông tin đánh lạc hướng bởi mình đang cần tìm đường tới covered picnic area, không phải picnic nói chung.Tới câu sau người nói mới chỉ đường tới covered picnic area. ''There's one near the farm yard"

=> Loại đáp án B bởi nó nằm trong farm yard, không phải gần=> Đáp án có thể là C hoặc A

Xem full giải thích
10
A
Mở rộng

Giải thích chi tiếtCuối cùng là Fiddy House.

=> Cái bạn cần lưu ý ở câu này là người nói hướng dẫn tiếp từ vị trí trước khi qua cầu (from here you can cross the bridge), không phải từ chỗ mình đang đứng lúc đầu.Sau đấy người ta hướng dẫn mình đi theo footpath ở phía bên trái farmyard (walk along the footpath to the left of the farmyard)

=> Đáp án là A

(chỉ có một vị trí mà cần mình đi theo footpath để tới thôi).

Xem full giải thích

Download PDF

Bạn có thể tải bản đẹp của đề và đáp án Fiddy Working Heritage Farm tại đây