Vietnamesetâm sentim sen, liên tâm, liên tử tâm
Englishlotus embryo
nounˈloʊtəs ˈɛmbriˌoʊ
Tâm sen là phần mầm của cây nằm trong hạt sen, màu xanh, vị đắng, tính lạnh
Ví dụ song ngữ
1.
Hương Sen Việt vừa giới thiệu sản phẩm trà tâm sen trị mất ngủ.
Huong Sen Viet has introduced lotus embryos tea treating insomnia.
2.
Nếu bạn bị mất ngủ, tăng huyết áp, tim đập nhanh thì nên uống trà tâm sen hàng ngày.
It is beneficial to drink lotus embryo tea on a daily basis if you suffer from insomnia, hypertension, or heart palpitations.
Ghi chú
Cấu tạo của hạt sen gồm 3 phần chính:
  • Epicarp: vỏ ngoài
  • Embryo: tâm/tim sen
  • Cotyledons: thịt hạt sen