Vietnamesenấm thông
Englishpenny bunporcini mushroom, cep
nounˈpɛni bʌn
Nấm thông là nấm ăn được, cuống hình trụ, mũ bán cầu dẹt, màu vàng mật ong hoặc hạt dẻ, thịt trắng xốp,...
Ví dụ song ngữ
1.
Khi trời khô, nấm thông có quanh năm nhưng khi trời lạnh chỉ có từ tháng 6 đến tháng 11.
When dried, the penny buns is available throughout the year but when cool, they are only available from June to November.
2.
Nấm thông mọc nhiều ở Nước Anh.
Penny bun is fairly common in the UK.
Ghi chú
Ngoài những loại nấm thông thường, được dùng trong nhiều món ăn thì thế giới nấm còn có nhiều loại nấm lạ như:
  • Nấm thông: penny bun
  • Nấm hầu thủ: lion's mane mushroom
  • Nấm thái dương: almond mushroom
  • Nấm vân chi: turkey tail mushroom
  • Nấm tràm: bitter bolete