Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Kho bài mẫu

Problems-causes-solutions
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/03/2022 có chủ đề về Work Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Agree & disagree
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/02/2022 có chủ đề về Work. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Agree & disagree
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/02/2022 có chủ đề về Entertainment. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Agree & disagree
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/02/2022 có chủ đề về Education. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Discuss both views
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/02/2022 có chủ đề về Environment. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Problems-causes-solutions
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/02/2022 có chủ đề về Health. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Discuss both views
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/01/2022 có chủ đề về Entertainment. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Discuss both views
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/01/2022 có chủ đề về Environment. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Discuss both views
Quí 1 2022
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/01/2022 có chủ đề về Education. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
1 of 27