Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Academic Task 1, Task 2, IELTS General Training Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề.

Bài mẫu Writing mới nhất

Những bài mẫu IELTS Writing mới nhất cho tất cả phần thi sẽ được Dol liên tục cập nhật.
Xem thêm
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 22/03/2021 - Advantages & Disadvantages
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/03/2021 lần này có chủ đề về Technology. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/05/2021: The maps below show the changes in the art gallery ground floor in 2015 and present day.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/05/2021 dạng Map. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/04/2021: The maps give information about a university sports court.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/04/2021 dạng Map. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Tổng hợp tất cả các bài mẫu Writing IELTS task 1 được chia theo từng dạng đề. Đề thi thật từ năm 2018, cập nhật liên tục. Từ vựng và bài tập luyện tập tương ứng từng bài sample.
Xem thêm
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/05/2021
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/05/2021 dạng Bar chart. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/04/2021
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/04/2021 dạng Bar chart. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/04/2021:  The line graph illustrates the proportion of total expenditure in a certain European country between 1960 and 2000.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/04/2021 dạng Line graph. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/03/2021: The maps below show a beachfront area in Australia in 1950 and today.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/03/2021 dạng Map. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Tổng hợp tất cả những bài Writing IELTS task 2 mẫu được chia theo từng dạng đề. Đề thi thật từ năm 2018, cập nhật liên tục đến nay. Từ vựng và bài tập luyện tập cho từng bài sample.
Xem thêm
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 23/05/2021 - Agree & Disagree
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/05/2021 lần này có chủ đề về Education. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 7.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 22/03/2021 - Advantages & Disadvantages
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/03/2021 lần này có chủ đề về Technology. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 21/05/2021 - Agree & Disagree
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/05/2021 lần này có chủ đề về Work. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 25/05/2021 - Agree & Disagree
Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 25/05/2021 lần này có chủ đề về Lifestyle. Đây là một chủ đề thường được cho trong IELTS Writing Task 2. Bài này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn Tự Học Tiếng Anh Online.
Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 General cùng đề thi thật cho từng dạng viết thư. Từ vựng và bài tập luyện tập ứng với mỗi bài sample.
Xem thêm
Bài mẫu thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn
Bài mẫu thư yêu cầu (Letter of Request) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư yêu cầu (Letter of Request). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn
Bài mẫu thư phàn nàn (Letter of Complaint) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư phàn nàn (Letter of Complaint). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 - Lá thư xin lỗi - Đề 1
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư xin lỗi (Letter of Apology). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn