Vietnamesehộp sữan/a
Englishmilk boxmilk carton
nounmɪlk bɑks
hộp đựng sữa
Ví dụ song ngữ
1.
Hộp Sữa sẽ tiện lợi hơn khi giao hàng.
The Milk Box brings you the convenience of tailored delivery.
Ghi chú
Ghi chú
banner-vertical
banner-horizontal