Vietnamesecẳng tay
Englishforearm
nounˈfɔˌrɑrm
Cẳng tay là phần của chi trên từ khuỷu đến cổ tay.
Ví dụ song ngữ
1.
Người quản lý là một ông già có hình xăm trên cả hai cánh tay đang xếp hàng trên kệ.
The manager was an old guy with tattoos on both forearms who was stocking shelves.
2.
Các động mạch hướng tâm và động mạch trụ và các nhánh của chúng cung cấp máu cho cẳng tay.
The radial and ulnar arteries and their branches supply the blood to the forearm.
Ghi chú
Cánh tay gồm nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận đóng một vai trò riêng. Một vài bộ phận trên cánh tay bao gồm:
  • Cánh tay: arm
  • Bắp tay: biceps
  • Cẳng tay: forearm
  • Cùi chỏ: elbow
  • Cổ tay: wrist