Vietnamesebắp chânbắp chuối, cơ bắp chân
Englishcalfcalf muscle
nounkæf
Bắp chân là phần nối gữa đùi và cổ chân.
Ví dụ song ngữ
1.
Ung thư bắp chân thường không phổ biến.
Cancer of the calf muscle is uncommon.
2.
Chuột rút ở chân là tình trạng phổ biến và thường ảnh hưởng đến bắp chân vào ban đêm.
Leg cramps are common and typically affect the calf muscles at night.
Ghi chú
Có rất nhiều loại cơ trên cơ thể người như:
  • Cơ bụng: abdominal muscles
  • Cơ lưng: back muscles
  • Cơ ngực: pectoral muscle
  • Cơ mông: gluteal muscles
  • Cơ bắp tay: biceps
  • Cơ bắp chân: calf