Vietnamesevững vàngvững chắc
Englishsteadystable, solid, firm
nounˈstɛdi
Vững vàng là có khả năng chịu tác động mạnh từ bên ngoài mà vẫn giữ nguyên trạng thái, tính chất, không bị phá huỷ, đổ vỡ.
Ví dụ song ngữ
1.
Cô sử dụng giá ba chân để giữ máy ảnh được vững vàng.
She used a tripod to keep the camera steady.
2.
Sau trận ốm anh ta đứng chưa vững vàng lắm.
He's not very steady on his legs after his illness.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt steady và solid nhé:
steady: Cố định, thăng bằng, ko rung lắc
Ví dụ: Keep the ladder steady! (Hãy giữ cái thang cho chắc nhé (ko tôi sẽ bị ngã mất)
rigid: Cứng nhắc, ko linh động(nói về quan điểm)
Ví dụ: rigid principles (Những nguyên tắc cứng nhắc)
banner-vertical
banner-horizontal