VietnamesevuiVui
EnglishfunJoy
nounfʌn
Vui là trạng thái cảm xúc hưởng thụ niềm vui, đặc biệt là trong các hoạt động giải trí.
Ví dụ song ngữ
1.
Chơi bóng rổ rất vui.
Playing basketball is great fun.
2.
Những đứa trẻ đang vui đùa chơi đuổi bắt bóng với nhau.
The children were having fun, chasing each other's shadows.
Ghi chú
Từ fun được dùng trong nhiều trường hợp với nhiều nét nghĩa khác nhau, một vài trong số đó là:
[just] for fun (for the fun of it); [just] in fun: để đùa chơi, cho vui thôi
Ví dụ: I'm learning to cook, just for the fun of it. (Tôi học nấu nướng cho vui thôi.)
fun and games: hoạt động đùa vui
Ví dụ: That's enough fun and games! Let's get down to work. (Đùa vui thế đủ rồi, hãy bắt tay vào việc đi.)
make fun of somebody/something: chế giễu ai/ cái gì
Ví dụ: It's cruel to make fun of people who stammer. (Thật tàn nhẫn khi chế giễu những người nói lắp.)
banner-vertical
banner-horizontal