Vietnamesetuyệt chiêuthủ thuật
Englishtricktechnique
nountrɪk
Tuyệt chiêu là chiêu võ riêng rất hiểm, có tính chất quyết định để giành phần thắng; thường dùng trong khẩu ngữ để chỉ hình thức, cách thức hoạt động riêng, hoặc bất cứ cái gì ở người khác không có, mà khi đem sử dụng đặc biệt có hiệu quả.
Ví dụ song ngữ
1.
Tuyệt chiêu ở đây là bắt con vật từ sau gáy của nó.
The trick is to pick the animal up by the back of its neck.
2.
Có một tuyệt chiêu để gấp chiếc ô này dễ dàng hơn.
There’s a trick to folding up this umbrella more easily.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng trong tiếng Anh có liên quan đến chủ đề “tay nghề” nha!
- trick (tuyệt chiêu)
- craftsmanship (sự lành nghề)
- workmanship (tay nghề)
- technique (thủ thuật)
- craft (ngón nghề)
banner-vertical
banner-horizontal