Vietnamesetriệu phú
Englishmillionaire
nounˌmɪljəˈnɛr
Một triệu phú là một cá nhân có giá trị hoặc giàu có bằng hoặc vượt quá một triệu đơn vị của tệ. Nó cũng có thể làmột người sở hữu một triệu đơn vị của đồng tiền trong tài khoản ngân hàng, hoặc tài khoản tiết kiệm.
Ví dụ song ngữ
1.
Anh ấy là một triệu phú tự thân.
He is a self-made millionaire.
2.
Nhiều người đồn rằng cô ấy là triệu phú.
She was rumoured to be a millionaire.
Ghi chú
Triệu phú (millionaire) và tỷ phú (billionaire) khác nhau ở giá trị tài sản ròng mà người đó sở hữu, nhưng họ đều thuộc trong tầng lớp xã hội thượng lưu (elite social class).
banner-vertical
banner-horizontal