Vietnamesethư giãnbớt căng thẳng
Englishrelaxuniwnd
nounrɪˈlæks
Thư giãn là hành động giải trí giúp loại bỏ những căng thẳng.
Ví dụ song ngữ
1.
Sau giờ làm việc, cô thư giãn với một tách trà và đọc báo.
After work she relaxed with a cup of tea and the newspaper.
2.
Hãy cứ thư giãn và tận hưởng bản thân.
Let's just relax and enjoy ourselves.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số động từ có nghĩa gần gần tương tự nhau như enjoy, experience, relax, unwind nha!
- enjoy (tận hưởng) chỉ việc tỏ ra thích thú hoặc vui vẻ trong một hoạt động hoặc một dịp nào đó (You can enjoy your last day here before going back to work again. - Bạn có thể tận hưởng ngày cuối cùng của mình tại đây trước khi quay trở lại làm việc.)
- experience (trải nghiệm) là làm qua, lấy kinh nghiệm của một sự việc gì đó. (I experienced feelings of sadness and loss. - Tôi đã trải nghiệm cảm giác buồn bã và mất mát.)
- relax (thư giãn) chỉ việc tạo cảm giác tinh thần thư thái, thoải mái. (You ought to relax and stop worrying about it. - Bạn nên thư giãn và ngừng lo lắng về nó đi.)
- unwind (thả lỏng) chỉ việc để cho cơ thể được tự do, không bó buộc hay ngăn cản. (Reading is a good way to unwind. – Đọc sách là cách hay để thả lỏng đầu óc.)
banner-vertical
banner-horizontal