Vietnamesetheo đuổi đam mê
Englishfollow your dreampursue your passion
nounˈfɑloʊ jʊər drim
Theo đuổi đam mê là làm những thứ mình thích, những thứ mình muốn.
Ví dụ song ngữ
1.
Tôi lúc nào cũng nói rằng bạn nên theo đuổi đam mê của mình.
I have always told you to follow your dream.
2.
Việc theo đuổi đam mê cũng đòi hỏi sự kỷ luật và từ bỏ một số thứ nhất định.
Following your dream also requires discipline and giving up on some certain aspects.
Ghi chú
Để theo đuổi được đam mê (follow your dream), bạn cần phải tận dụng (take advantage of) các cơ hội, tích lũy kinh nghiệm (gain experience) và lướt web (surf the web) để tìm hiểu về các buổi trao đổi thông tin (information exchange) của những người thành đạt.
banner-vertical
banner-horizontal