Vietnamesethần thái
Englishcharisma
nounkəˈrɪzmə
Thần thái là những biểu hiện bên ngoài như vẻ mặt, dáng đi, điệu bộ, cử chỉ của con người.
Ví dụ song ngữ
1.
Garbo có thần thái đĩnh đạc đến mức bạn không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Garbo had this great charisma so that you couldn't take your eyes off her.
2.
Một nhà lãnh đạo cần có thần thái để vực dậy chính đảng.
A leader with real charisma is needed to revivify the political party.
Ghi chú
Thường thì trong tiếng Việt, mọi người hay khái quát rằng một tác phong tốt (good demeanor) và một thần thái đĩnh đạc (great charisma) sẽ làm nên sự quyến rũ (charm) của người đàn ông.
banner-vertical
banner-horizontal