Vietnamesethần tàiPhúc Lộc Thọ
Englishgod of wealthFu Lu Shou
noungɑd ʌv wɛlθ
Thần Tài là một vị thần trong tín ngưỡng Việt Nam và một số nước phương Đông. Đây là vị thần theo quan niệm dân gian sẽ đem lại tiền tài, may mắn.
Ví dụ song ngữ
1.
Thần tài là một trong những vị Thần vĩ đại nhất trong văn hóa Việt Nam.
God of Wealth is one of the greatest Gods in Vietnamese culture.
2.
Thần Tài được tôn vinh rộng rãi trong các nền văn hóa châu Á.
God of Wealth is celebrated widespread in Asian cultures.
Ghi chú
Một số từ vựng tiếng Anh dùng để chỉ về các vị thần
- thần/Chúa: god
- thần linh: diety
- thần may mắn: god of good luck
- thần tài: god of wealth
banner-vertical
banner-horizontal