Vietnamesetẩy da chết
Englishexfoliation
nounɛkˌsfoʊliˈeɪʃən
Tẩy da chết là một giai đoạn trong quy trình skincare, khi đó các tế bào da chết sẽ được loại bỏ.
Ví dụ song ngữ
1.
Bạn nên thường xuyên làm sạch sâu và tẩy da chết thường xuyên.
Regular deep-cleansing and exfoliation should be part of your beauty routine.
2.
Có hai phương pháp chính để tẩy da chết tại nhà - cơ học và hóa học - và phương pháp bạn chọn nên phù hợp với loại da của bạn.
There are two main methods for at-home exfoliation — mechanical and chemical — and the method you choose should be guided by your skin type.
Ghi chú
Những bộ phận trên cơ thể nên được tẩy da chết (exfoliation) thường xuyên là: Hands & feet: bàn tay và bàn chân Lips: môi Face: mặt Arm: cánh tay
banner-vertical
banner-horizontal