Vietnamesesự xúc phạmsỉ nhục
Englishoffenseinsult
nounəˈfɛns
sự xúc phạm là động chạm đến, làm tổn thương đến những gì mà người ta thấy là cao quý, thiêng liêng phải giữ gìn cho bản thân hoặc cho những người thân của mình.
Ví dụ song ngữ
1.
Bạn nghĩ anh ấy có thấy bị xúc phạm khi nhắc đến tuổi tác không?
Do you think he took offense at the joke about his age?
2.
Tôi không có ý xúc phạm gì đâu.
I meant no offense.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh như sarcasm, mockery, offense và insult nha!
- sarcasm (mỉa mai) là việc hàm ý trái ngược lại một cách đáng buồn với điều người ta nghĩ. (He made the remark without a hint of sarcasm. - Anh ta đưa ra nhận xét mà không có một chút mỉa mai.)
- mockery (chế nhạo) là nhận xét hoặc hành động nhằm làm cho ai đó hoặc điều gì đó có vẻ ngớ ngẩn (His smile was full of mockery. - Nụ cười của anh ta đầy vẻ chế nhạo.)
- insult (sỉ nhục) là nhận xét hoặc một hành động được nói hoặc làm để xúc phạm ai đó (The crowd were shouting insults at the police. - Đám đông đã hét lên những lời sỉ nhục cảnh sát.)
- offense (xúc phạm) là làm tổn thương đến những gì mà người ta thấy là cao quý, thiêng liêng phải giữ gìn cho bản thân hoặc cho những người thân của mình. (Do you think he took offense at the joke about his age? – Bạn nghĩ anh ấy có thấy bị xúc phạm khi nhắc đến tuổi tác không?)
banner-vertical
banner-horizontal