Vietnamesesở thích của bạn là gì?sở thích ngoài giờ của bạn là gì?
Englishwhat is your hobby?what is your favorite pastimes?
nounwʌt ɪz jʊər ˈhɑbi
"Sở thích của bạn là gì?" là một câu hỏi dùng để hỏi thăm về sở thích cá nhân của mỗi người, dùng để kéo dài một cuộc trò chuyện.
Ví dụ song ngữ
1.
Sở thích của bạn là chụp ảnh các loài hoa dại đúng không?
Your hobby is taking pictures of wild flowers, right?
2.
Tôi nên hỏi sở thích của bạn là gì, nhưng tôi phát hiện ra bạn có một bộ sưu tập tem khá ngầu đấy.
I should have asked what your hobby is, but I notice you have a good stamp collection over here.
Ghi chú
Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:
- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening
- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?
- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?
- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?
- Tôi nhớ bạn: I miss you.
- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).
banner-vertical
banner-horizontal