Vietnameseráy tai
Englishearwax
nounirwæks
Ráy tai là chất thải dạng sáp bài tiết ra từ ống tai người và các loài động vật có vú khác.
Ví dụ song ngữ
1.
Ráy tai phủ bên trong ống tai để ngăn chặn các chất ô nhiễm.
Earwax is designed to coat the inside of the ear canal to trap pollutants.
2.
Trong khoảng 2 tuần, các cục ráy tai sẽ rơi ra khỏi tai của bạn, đặc biệt là vào ban đêm khi bạn nằm.
Over about 2 weeks, lumps of earwax should fall out of your ear, especially at night when you're lying down.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số bộ phận của tai nhé!
  • Tai: ear
  • Dái tay: earlobe
  • Màng nhĩ: eardrum
  • Ráy tai: earwax
  • Tai giữa: middle ear