Vietnamesequý cô
Englishyoung ladymiss
nounjʌŋ ˈleɪdi
Qúy cô là cách gọi trang trọng dùng để gọi các cô gái trẻ tuổi.
Ví dụ song ngữ
1.
Có một quý cô ở đây đang đợi để gặp bạn.
There's a young lady here to see you.
2.
Quý cô ở quầy tiếp tân cử tôi đến đây.
The young lady at reception sent me up here.
Ghi chú
Một số cách xưng hô (form of address) cho một vài đối tượng trong tiếng Anh:
- quý cô: young lady/miss
- quý ông/ngài: mister (Mr.)/sir
- quý bà: madam/ladies
banner-vertical
banner-horizontal