Vietnamesephổi
Englishlungpulmonary
nounlʌŋ
Phổi là một bộ phận trong cơ thể với vai trò chính yếu là trao đổi các khí - đem ôxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi, và điôxít cacbon từ động mạch phổi ra ngoài.
Ví dụ song ngữ
1.
Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi.
Smoking can cause lung cancer.
2.
Tỷ lệ tử vong do ung thư phổi vẫn đang gia tăng.
Mortality from lung cancer is still increasing.
Ghi chú
Một số bộ phận liên quan đến hệ hô hấp gồm:
  • Phổi: lung
  • Phế quản: bronchi
  • Khí quản: trachea
  • Thanh quản: larynx
  • Xoang: sinus