Vietnamesephản bộiđâm sau lưng
Englishbetraybackstab
nounbɪˈtreɪ
Sự phản bội là sự phá vỡ hoặc vi phạm hợp đồng giả định, sự tin tưởng hoặc sự tự tin tạo ra xung đột về đạo đức và tâm lý trong mối quan hệ giữa các cá nhân, giữa các tổ chức hoặc giữa các cá nhân và tổ chức.
Ví dụ song ngữ
1.
Anh ta bị buộc tội phản quốc trong chiến tranh.
He was accused of betraying his country during the war.
2.
Họ trả tiền cho tôi để phản bội các cộng sự.
They offered me money if I would betray my associates.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số động từ trong tiếng Anh dễ nhầm lẫn như backbite, backstab và betray nha
- betray (phản bội): He was accused of betraying his country during the war. (Anh ta bị buộc tội phản bội đất nước của mình trong chiến tranh.)
- backbite (nói xấu sau lưng): I'm not short-tempered, but I do get annoyed if friends backbite me. (Tôi không nóng tính, nhưng tôi rất khó chịu nếu bạn bè nói xấu sau lưng tôi.)
- backstab (đâm sau lưng): Her best friend backstabbed her by having an affair with her husband. (Bạn thân cô đã đâm sau lưng cô bằng cách ngoại tình với chồng cô.
banner-vertical
banner-horizontal