Vietnamesenụ cười
Englishsmile
nounsmaɪl
Nụ cười hay đơn giản là cười là một phản xạ có điều kiện của loài người, là hành động thể hiện trạng thái cảm xúc thoải mái, vui mừng, đồng thuận và là một loại ngôn ngữ cơ thể thường được dùng như một cách gián tiếp, xã giao thường ngày giữa con người với con người.
Ví dụ song ngữ
1.
Nụ cười là cử chỉ hấp dẫn nhất.
A smile is the most inviting of all gestures.
2.
Nụ cười của cô để lộ một hàng răng đều và trắng.
Her smile revealed a row of white, even teeth.
Ghi chú
Một số từ chỉ biểu cảm trên gương mặt, thể hiện sự vui vẻ, phấn khởi có thể kể đến như:
Cười - cười tỏa nắng: smile - bright smile
Hớn hở: radiant
Tươi tỉnh: perky
Vui sướng: ecstatic
banner-vertical
banner-horizontal