Vietnamesenôn nóngkhông kiên nhẫn
Englishimpatient
nounɪmˈpeɪʃənt
Nôn nóng là một trạng thái của con người khi muốn biết hay làm một gì đó ngay lập tức, khi nôn nóng con người sẽ trở nên mất bình tĩnh và thường không thể quyết định được điều điều gì đúng đắn.
Ví dụ song ngữ
1.
Anh ấy có rất nhiều ý tưởng thú vị và anh ấy rất nôn nóng để bắt đầu.
He's got a lot of exciting ideas and he's impatient to get started.
2.
Cô ấy ngày càng nôn nóng để có cơ hội bắt đầu làm việc.
She was becoming more impatient for the opportunity to begin working.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng nói về phẩm chất tiêu cực của con người nhé:
Nôn nóng: impatient
Nhạt nhẽo: boring
Nhát gan: cowardly
Nhẫn tâm: heartless
Nóng tính: short-tempered
Ngốc nghếch/ngu ngốc/ngu: stupid
Lười biếng: lazy
banner-vertical
banner-horizontal