Vietnamesengười ngoài hành tinh
Englishalienoutsider
nounˈeɪliən
Người ngoài hành tin được tin là những thực thể hữu hình sinh sống bên ngoài trái đất.
Ví dụ song ngữ
1.
Người ngoài hành tinh cũng là một dạng sinh vật đến từ một hành tinh khác ngoài Trái đất.
An alien is also a creature from a planet other than Earth.
2.
Người ngoài hành tinh là một nhân vật phổ biến thường thấy trong các bộ phim về người ngoài trái đất.
An alien is a common figure which is often found in extraterrestrial films.
Ghi chú
Trong tiếng Anh có hai khái niệm dùng để chỉ người cư trú chúng ta có thể phân biệt:
- alien (người ngoại quốc) chỉ một người không phải là công dân nhập tịch của quốc gia nào đó, thường dùng trong mảng pháp lý.
- foreigner (người nước ngoài) chỉ đơn thuần nói về một người đến từ một quốc gia khác.
Ví dụ: All foreigners should obtain an alien resident card to ensure their prolonged stay. (Tất cả người nước ngoài phải có thẻ cư trú của người ngoại quốc để đảm bảo thời gian lưu trú kéo dài của họ.)
banner-vertical
banner-horizontal