Vietnamesengười cầu toànngười theo chủ nghĩa hoàn hảo
Englishperfectionistprecisian
nounpərˈfɛkʃənəst
Người cầu toàn là người có xu hướng muốn mọi cái đều phải hoàn hảo, từ công việc, gia đình đến bạn bè và nói chung là tất cả những gì liên quan đến họ.
Ví dụ song ngữ
1.
Cô ấy là một người cầu toàn đến mức cô ấy nhận thấy ngay cả những sai lầm nhỏ nhất.
She's such a perfectionist that she notices even the tiniest mistakes.
2.
Tôi là người cầu toàn, điều này đôi khi khiến tôi gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc.
I'm a bit of a perfectionist, which makes it difficult for me to finish things sometimes.
Ghi chú
Một người có tính cầu toàn (perfectionist) thường có một số đặc điểm điển hình như: all-or-nothing thinking (lối suy nghĩ được ăn cả ngã về không), having unrealistic standards (đặt ra những tiêu chuẩn không tưởng), detail-oriented working (luôn chú ý đến chi tiết khi làm việc), procrastination (trì hoãn).
banner-vertical
banner-horizontal