Vietnamesengười cầu tiến
Englishprogressive person
nounprəˈgrɛsɪv ˈpɜrsən
Người cầu tiến là người luôn cố gắng, luôn theo đuổi những điều lớn lao hơn trong công việc, sự nghiệp.
Ví dụ song ngữ
1.
Ngay cả khi đối mặt với thất bại, những người cầu tiến vẫn luôn tìm cách để không ngừng có động lực vươn tới mục tiêu.
Even when faced with defeat, progressive people always find ways to be constantly motivated to reach their goals.
2.
Trong khi tập trung vào các giải pháp, những người cầu tiến luôn đặt ra những câu hỏi phù hợp để thúc đẩy sự phát triển.
While they focus on solutions, progressive people do well to ask the right questions to propel growth.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng nói về những người có phẩm chất tích cực nhé:
Người cầu tiến: progressive people
Người có trách nhiệm: responsible person
Người đặc biệt: special person
Người đáng tin cậy: trustworthy person
Người nguyên tắc: principled person
banner-vertical
banner-horizontal