Vietnamesengủ
Englishsleepasleep
nounslip
Ngủ là một hoạt động tự nhiên theo định kỳ mà những cảm giác và vận động tạm thời bị hoãn lại một cách tương đối, với đặc điểm dễ nhận thấy là cơ thể bất tỉnh hoàn toàn hoặc một phần và sự bất động của gần như hầu hết các cơ bắp.
Ví dụ song ngữ
1.
Tôi phải ngủ một chút - tôi kiệt sức rồi.
I must get some sleep - I'm exhausted.
2.
Tôi thường cố gắng ngủ ít nhất tám tiếng mỗi đêm.
I usually try to sleep for at least eight hours every night.
Ghi chú
Cùng học từ vựng về chủ đề giấc ngủ trong tiếng Anh nhé:
Ngủ: sleep
Giấc ngủ sâu: deep sleep
Giấc mơ đẹp: sweet dream
Ngủ ngon: sleep well
Buồn ngủ: sleepy
Mất ngủ: sleepless
banner-vertical
banner-horizontal