Vietnamesengàiquý ngài
Englishmistersir
nounˈmɪstər
Ngài là từ dùng để chỉ hoặc gọi với ý tôn kính người đàn ông có địa vị cao trong xã hội, (thường viết hoa) từ người mê tín dùng để gọi thần thánh với ý kính sợ.
Ví dụ song ngữ
1.
Thưa ngài, xin nghe cho rõ, tôi không muốn thấy ngài ở quán bar này một lần nào nữa.
Listen to me, mister, I don't ever wanna see you in this bar again.
2.
Thưa ngài, có vấn đề gì không ạ?
What seems to be the problem, sir?
Ghi chú
Một số cách xưng hô (form of address) cho một vài đối tượng trong tiếng Anh:
- quý cô: young lady/miss
- quý ông/ngài: mister (Mr.)/sir
- quý bà: madam/ladies
banner-vertical
banner-horizontal