Vietnamesemọi thứ sẽ ổn thôimọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Englisheverything will be alrighteverthing is going to be okay
nounˈɛvriˌθɪŋ wɪl bi ˌɔlˈraɪt
Mọi thứ sẽ ổn thôi là một câu động viên với ý diễn đạt: dù chuyện có đang diễn ra như thế nào, thì sau tất cả, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, sẽ diễn ra theo ý bạn muốn.
Ví dụ song ngữ
1.
Lucy ạ đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Don't worry Lucy, everything will be alright.
2.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, vì sau cơn mưa trời lại sáng.
Everything will be fine, because April showers bring May flowers.
Ghi chú
Một số câu nhỏ trong tiếng Anh bạn có thể dùng để động viên người khác lúc cần nè:
- vui lên nào: cheer up
- mạnh mẽ lên nhé: be strong
- mọi thứ sẽ ổn thôi: everything will be alright
- bạn làm được mà: you can do it
- đừng bỏ cuộc: don’t give up
banner-vertical
banner-horizontal