Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Cùng xem ngay danh sách các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3 chủ đề Shopping nhé!

📝 Sample từng câu

Tham khảo bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic Shopping ngay dưới đây.
1.
Insert title here...
Do you think clothes will influence one’s mood?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
Oh absolutely, and I have experienced this
first hand
. I have a habit that whenever I
feel down
, I would try to put on a nice outfit,
preferably
something
silk
, go out for some
errands
, and then I’d feel better again. I don’t know if there is a
scientific explanation
for this, but I'm gonna take a wild guess and say this is because we associate certain
emotions or memories
with certain pieces of clothing, and when we put them on, it helps to bring back those feelings, and thus
alter
our mood. Therefore, when I buy clothes, I always sorta “
assign
” positive feelings for them, like “professional”, “fun”, or “
aspiring young socialite
” so that no matter how down I’m feeling, I’d still be able to
mask
it and appear fine.
2.
Insert title here...
What kinds of clothes do people wear in summer?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
Speaking from my own experience, in Ho Chi Minh city we only have two seasons: sunny
season
and rainy season, or as
locals
like to call it, hot and hotter, so we basically wear the same thing
all year long
. But if you consider summer to be when it’s the hottest, then we usually wear clothes of
lighter materials
like cotton or if you have a more
expensive taste
, silk. They are soft,
soak up sweat
well, and don't
suffocate
your skin. So if you want to open a clothing store in Saigon, selling cotton clothes is really a
fool-proof
thing.
3.
Insert title here...
How often do people in your country go shopping?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
Every. Single. Day. I don’t know about other types of products but people in Vietnam
go out for groceries
on a daily basis
. Almost everybody goes to the market once a day, and even convenience stores like 7/11 or Circle K carry fresh vegetables and meat. I guess this is because Vietnam is a country that is
abundant
with farm products, so Vietnamese don't really have the habit of shopping to
stock up for the week
as they prefer having fresh food anyway. Even during lockdowns during the pandemic, people only stock up on
canned food
, and still prefer to order fresh vegetables to be delivered every day.
(367 words)

📚 Vocabulary

to experience something first hand
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ˈsʌmθɪŋ fɜːst hænd/
(verb). Tự tay trải nghiệm một thứ gì đó
vocab
to take a wild guess
/tuː teɪk ə waɪld gɛs/
(verb). Đoán đại
vocab
to put on something/ put something on
/tuː pʊt ɒn ˈsʌmθɪŋ ɔː pʊt ˈsʌmθɪŋ ɒn/
(verb). Măc cái gì đó lên người
vocab
to mask something
/tuː mɑːsk ˈsʌmθɪŋ/
(verb). che giấu cảm xúc nào đó
vocab
to have expensive taste (in something)
/tuː hæv ɪksˈpɛnsɪv teɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có guu đắt tiền
vocab
on a daily basis
/ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs/
(adv). theo thông lệ hằng ngày
vocab
to carry something
/tuː ˈkæri ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có bán một mặt hàng nào đó
vocab
to be abundant with something
/tuː biː əˈbʌndənt wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(adj). dồi dào một thứ gì đó
vocab
to stock up for something
/tuː stɒk ʌp fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). dự trữ cho một tình huống nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Shopping IELTS Speaking Part 3 nhé!

Exercise 1:


1 Tôi đã tự tay trải nghiệm chiếc iPhone mới nhất tại sự kiện Apple
=> I experienced the latest iPhone

at the Apple Event

2 Anh ấy không học bài nên cho mọi câu hỏi, nó chỉ đoán đại và chọn bừa
=> He didn't study so for every question, he just

and picked randomly

3 Anh ấy phải che giấu nỗi buồn của mình để không làm mọi người lo lắng
=> He had to

to not worry everyone

4 Cô ấy rất có guu trong thời trang. Đó là lý do vì sao tôi luôn hỏi ý kiến của cô ấy khi tôi muốn mua cái gi
=> She

in fashion. That's why I always ask her for advice whenever I want to buy something new.

5 Cửa hàng có bán rất nhiều sách từ nước ngoài
=> The store

a lot of foreign books

6 Cửa hàng có đầy những mẫu mã quần áo mới nhất.
=> The store

the latest garments.

7 Tôi đang dự trữ mì gói cho những khi tôi quá lười để nấu ăn
=> I am

instant noodles for when I'm too lazy to cook

8 Tôi muốn nhận quần áo cho sinh nhật của mình, tốt nhất là áo khoác.
=> I would love to have new clothes for my birhtday,

jackets.
mask his sadness
carry
took a wild guess
first hand
is abundant with
has good taste
stocking up
preferably

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trốngCảm thấy buồn
=> To feel
01.Chạy vặt/làm việc lặt vặt (mua đồ, gửi thư...)
=> To run/do
02.Người địa phương
=>
03.Các chất liệu nhẹ hơn
=> Lighter
04.Hút mồ hôi
=> To soak up
05.Theo thông lệ hàng ngày
=> On a
06.Một quyết định không thể sai được
=> A
07.

decision

Thực phẩm đóng hộp
=>
08.

food

Đi chợ
=> Go out for
09.Thay đổi sở thích
=>
10.

one's preference

Người trẻ thành công
=>
11.

young
12.Đừng bỏ lỡ bài mẫu Speaking Part 3 các chủ đề liên quan:

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 3 chủ đề Shopping, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley34