Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

List câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Internet được trình bày dưới đây.

📝 Sample từng câu

Tham khảo ngay bài mẫu Speaking Part 1 chủ đề Internet nhé!
1.
Insert title here...
How often do you go online?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
I usually
surf the Internet
everyday. I do it for
various purposes
. Sometimes I
go online
to
search for information
related to my work and study. Sometimes I just want to listen to some music or watch a movie. 
2.
Insert title here...
What do you use the internet for?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
I usually use the internet for various purposes. The most important one is to help myself
relax
. That's why I usually
play multiplayer online games
with my friends, or
go on social media
like Tiktok or Facebook to see what everyone else is
up to
.
3.
Insert title here...
How do you get online?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
Well, I most
commonly use
my phone just simply because it's convenient and is always
within reach
. Once in a while I'll use my computer if I happen to sit next to it. I feel like using computers is kinda
obsolete
nowadays though.
(145 words)

📚 Vocabulary

to search for something
/tuː sɜːʧ fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tìm kiếm một thứ gì đó
vocab
to see what someone is up to
/tuː siː wɒt ˈsʌmwʌn ɪz ʌp tuː/
(verb). Xem xem ai đó đang làm gì, có dự định gì
vocab
to be within reach
/tuː biː wɪˈðɪn riːʧ/
(preposition). Trong tầm với
vocab
to happen to do something
/tuː ˈhæpən tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tình cờ làm việc gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample chủ đề Internet trong IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:


1 Cô ấy đang tìm kiếm một món quà sinh nhật cho chồng trên cửa hàng trực tuyến.
=> She

a birthday present for her husband on an online store.

2 Tôi sẽ gọi mấy đứa bạn bằng Messenger để xem chúng nó có dự định gì cho cuối tuần.
=> I gonna call my friends via Messenger to see

this weekend.

3 Anh ấy phải đảm bảo điện thoại luôn trong tầm với
=> He had to make sure his phone is always

.

4 Tôi tình cờ ở trong tiệm cafe khi vụ cướp xảy ra
=> I

to be in the coffee shop when the burglary happened
within reach
is searching for
happened
what they are up to

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trốngLướt web
=>
01.

the Internet

Nhiều mục đích khác nhau
=>
02.

purposes

Chơi trò chơi trực tuyến nhiều người chơi
=> Play
03.

online games

Lên mạng xã hội
=> Go on
04.Lỗi thời
=> To be
05.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Internet, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18