Self-Drive Tour IELTS Listening Answers With Audio, Transcript, And Explanation

Luyện tập đề IELTS Listening Practice với Self-Drive Tour được lấy từ cuốn sách IELTS Cambridge 10 - Test 1 - Section 1 kèm Answer key, list từ vựng IELTS cần học trong bài đọc và Free PDF & Audio Transcript Download với trải nghiệm thi IELTS trên máy và giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking
Self-Drive Tour IELTS Listening Answers With Audio, Transcript, And Explanation

👂️ Audio and questions

00:00
Question 1 - 6
Complete the notes below.
Write ONE WORD ONLY.
SELF-DRIVE TOURS IN THE USA

Example

Name: Andrea Brown
Address: 24, 
1
Road
Postcode: BH5 2OP
Phone: 07786643091
Heard about company from: 
2

Possible self drive tours
Trip one:
 • Los Angeles: customer wants to visit some 

  3
  parks with their children

 • Yosemite Park: customer wants to stay in a lodge, not a

  4
  

Trip two:
 • Customer wants to see the

  5
  on the way to Cambria

 • At Santa Monica: not interested in shopping

 • At San Diego: wants to spend time on the

  6
  

Question 7 - 10
Complete the table below.
Write ONE WORD OR A NUMBER.

❓ Transcript

Self-Drive Tour
00:00
TRAVEL AGENT:
Good morning. World Tours. My name is Jamie. How can I help you?
ANDREA:
Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure?
TRAVEL AGENT:
Of course. Could I have your name please?
ANDREA:
Andrea Brown.
TRAVEL AGENT:
Thank you. And your address?
ANDREA:
24, Ardleigh Road.
TRAVEL AGENT:
Can you spell that?
ANDREA:
A-R-D-L-E-I-G-H Road.
TRAVEL AGENT:
Postcode?
ANDREA:
BH5 2OP
TRAVEL AGENT:
Thanks. And can I have your phone number?
ANDREA:
Is a mobile alright?
TRAVEL AGENT:
Fine.
ANDREA:
It’s 07786643091.
TRAVEL AGENT:
Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend? Or did you see an advert somewhere?
ANDREA:
No, I read about you in the newspaper.
TRAVEL AGENT:
OK, I’ll get the brochures in the post to you but can I give you some information over the phone. What kinds of things do you want to do on your holiday?
ANDREA:
I’m interested in going to California with my family. I’ve got two children and we want to hire a car.
TRAVEL AGENT:
OK. We have a couple of self-drive tours there visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles and there’s plenty of time to visit some of the theme parks there.
ANDREA:
That’s something on my children’s list so I’d want to include that.
TRAVEL AGENT:
Good. Then you drive to San Francisco. From San Francisco you can drive to Yosemite Park where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite.
ANDREA:
I don’t like the idea of staying in a tent. It’d be too hot.
TRAVEL AGENT:
Right. And the tour ends in Las Vegas.
ANDREA:
OK.
TRAVEL AGENT:
The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco. Then you drive south to Cambria.
ANDREA:
Someone told me there’s a really nice castle near Cambria. Will we go near that?
TRAVEL AGENT:
Hearst Castle is on that road so you could stop there.
ANDREA:
Good. I’d like to do that. Does this trip also go into the desert?
TRAVEL AGENT:
No, it continues to Santa Monica where most people like to stop and do some shopping.
ANDREA:
We have enough of that at home so that doesn’t interest us.
TRAVEL AGENT:
OK. Well you could go straight on to San Diego.
ANDREA:
That’s good for beaches isn’t it?
TRAVEL AGENT:
That’s right, that’s a good place to relax and your children might like to visit the zoo before flying home.
ANDREA:
I don’t think so. We want some time for sunbathing and swimming.
ANDREA:
So how many days are the trips and how much do they cost?
TRAVEL AGENT:
The first one I told you about is a self-drive tour through California which lasts twelve days and covers 2,020 kilometres. The shortest journey is 206 km and the longest is 632 kilometres. The cost is £525 per person. That includes accommodation, car rental and a flight but no meals.
ANDREA:
OK. And the other trip?
TRAVEL AGENT:
That lasts nine days but you spend only three days on the road. You cover about 980 kilometres altogether.
ANDREA:
So is that cheaper then?
TRAVEL AGENT:
Yes, it’s almost a hundred pounds cheaper. It’s £429 per person, which is a good deal.
ANDREA:
So that covers accommodation and car hire. What about flights?
TRAVEL AGENT:
They aren’t included. But these hotels offer dinner in the price.
ANDREA:
OK. Well, thank you very much. I’ll be in touch when I’ve had a chance to look at the brochure.
TRAVEL AGENT:
I’m pleased to help. Goodbye.
ANDREA:
Goodbye.

🔥 Answer key (đáp án và giải thích)

1
Ardleigh
Rút gọn

Giải thích chi tiếtXác định loại từ cần điền là noun (cụ thể là tên đường)Khi bạn nghe thấy Jamie hỏi "And your address" thì đáp án chuẩn bị vào.Sau đó Andrea trả lời "24, Ardleigh Road"

>> Với những danh từ riêng như thế này sẽ luôn có 1 đoạn speaker sẽ đánh vần >> A-R-D-L-E-l-G-H

>> Từ cần điền là ArdleighXem full giải thích
2
newspaper
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định loại từ cần điền là noun (cụ thể là chỉ một đối tượng mà nhờ đó Andrea biết đến công ty)Khi bạn nghe "And can I ask you where you heard about World Tours?" là bạn biết đáp án chuẩn bị vào.Trong câu hỏi của Jamie còn có đề xuất cho đáp án như "From a friend? Or did you see an advert somewhere?"

>> Nhưng bạn đừng vội tin vì đây chưa phải là phần Andrea trả lời.Sau đó Andrea trả lời "No. I read about you in the newspaper."

Xem full giải thích
3
theme
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định loại từ cần điền là adj hoặc noun, được bồ nghĩa cho danh từ "parks" để chỉ loại công viên mà Andrea cùng những đứa trẻ muốn tham quan.Khi Andrea nói rằng "I’ve got two children and we want to hire a car."

>> dự đoán rằng bắt đầu có câu trả lời cho phần "self-drive tours"Sau khi nhắc đến "self-drive tours", Jamie nói "The first one begins in Los Angeles and there’s plenty of time to visit some of the theme parks there"

>> Địa điểm đầu tiên bắt đầu ở Los Angeles và khách hàng sẽ có nhiều thời gian để tham quan một số công viên giải trí ở đó

Xem full giải thích
4
tent
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định từ cần điền là noun (cụ thể là nơi mà khách hàng không muốn ở khi ở lại công viên Yosemite)Khi Jamie hướng dẫn rằng "Then you drive to San Francisco. From San Francisco you can drive to Yosemite Park where you spend a couple of nights." là bạn biết sắp có đáp án cho câu này.Andrea nói là "I don’t like the idea of staying in a tent. It’d be too hot "

>> không muốn ngủ ở trong lều vì nó quá nóng

>> Đáp án cần điền là "tent"Xem full giải thích
5
castle
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định loại từ cần điền là noun, cụ thể là 1 địa điểm hoặc sự vật mà khách hàng muốn xem trên đường đến Cambria.Khi Jamie nhắc đến "Then you drive south to Cambria." là biết sắp có đáp án.Andrea kể rằng "Someone told me there’s a really nice castle near Cambria. Will we go near that?"

>> có một lâu đài rất đẹp gần Cambria

>> Điều này cho thấy rằng Andrea muốn thấy một lâu đài. >> Từ cần điền là "castle"Xem full giải thích
6
beach/beaches
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định loại từ cần điền là noun (chỉ địa điểm/sự vật/loại hình giải trí... mà khách hàng muốn dành thời gian cho nó)Khi Jamie nói "Well you could go straight on to San Diego" là chuẩn bị có đáp án cho câu này.Vừa nhắc đến San Diego thì Andrea nghĩ ngay đến "That’s good for beaches isn’t it?"

>> Jamie có giới thiệu rằng ở đây những đứa trẻ còn có thể "visit the zoo" nên có thể khiến các bạn điền "zoo" vào đáp án.

>> Nhưng vẫn cần nghe thêm xem Andrea nói gì

Xem full giải thích
7
2020
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định từ cần điền là number (con số chỉ độ dài quãng đường)Sau khi nhắc đến "self-drive tour" thì Jamie nhắc số ngày (lasts twelve days) và độ dài quãng đường (covers 2.020 kilometres)

>> Số cần điền là "2020"Xem full giải thích
8
flight
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định từ cần điền là noun số ít (sự vật nào đó được bao gồm trong giá)Sau khi đề cập đến chi phí là " £525 per person", Jamie nói rằng đây là giá bao gồm "includes accommodation, car rental and a flight but no meals"

>> giá bao gồm chỗ ở, tiền thuê xe hơi và một chuyến bay nhưng không có bữa ăn

>> Xe, chỗ ở đã có sẵn trên đề và 1 chuyến bay (noun số ít) nên từ cần điền là "flight".Xem full giải thích
9
429
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định từ cần điền là number (con số chỉ chi phí cho mỗi người)Sau khi nghe Jamie chia sẻ về thông tin chuyến đi thứ 2 "the other trip", Andrea hỏi "So is that cheaper then?"là bạn biết chi phí chuyến đi sắp được nhắc đến.Jamie trả lời "Yes, it’s almost a hundred pounds cheaper. It’s £429 per person."

>> Số cần điền là 429Xem full giải thích
10
dinner
Mở rộng

Giải thích chi tiếtXác định từ cần điền là noun (sự vật nào đó được bao gồm trong giá)Ngay sau khi Jamie nhắc về chi phí, Andrea hỏi về giá "that covers accommodation and car hire. What about flights?" là biết sắp có đáp án.Jamie trả lời "They aren’t included. But these hotels offer dinner in the price"

>> chi phí đã bao gồm bữa tối ở khách sạn >> Từ cần điền là "dinner"Xem full giải thích

Download PDF

Bạn có thể tải bản đẹp của đề và đáp án Self-Drive Tour tại đây