IELTS Listening Practice Test
Drag in result image
1
B
2
C
3
E
1
Bon/off switch
2
reset button
3
warning indicator

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định vị trí là cái nút hình tròn đầu tiên bên trái smiley5 Khi bạn nghe miêu tả "The first one – the round one on the far left" là biết đúng vị trí mình cần >> đáp án sắp vào check Sau đó nghe "It’s the main control switch" (Đó là công tắc điều khiển chính)

>> Chọn B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford