IELTS Listening Practice Test
What is the main opinion of each of the following people?
Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G
1
Ken Simpson
A
lighting restrictions
2
Dave Kepler
B
alternative lighting
3
Sharon Grey
F
impacts on the growth of animals
4
Maria Jackson
G
impacts on water quality
5
Barbara Swallow
D
decline in the number of species
1
Ken Simpson
A
lighting restrictions

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Sau khi nghe "you should read up on Ken Simpson’s work"

=> Biết đáp án chuẩn bị vào

smiley5 Ken cho rằng để bảo vệ natural habitat "governments should endeavor to turn off lights in cities at night."

=> Chính phủ nên cho tắt đèn thành phố vào buổi tối => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford