IELTS Listening Practice Test
Hotel Reservation
Example
Location: north from the coast
Four-bed room available in
1
August


Room price:
 • in high season: €

  2
  77.50/77.5
  

 • cheaper if you booked

  3
  1 month
   in advance

Meal included in price:
4
breakfast


Must bring your own:
5
towels


Hotel facilities:
 • a lounge with a variety of

  6
  books
  

 • 

  7
  games
   room

 • 

  8
  internet
  

Activities available:
 • collect

  9
  shells
  

 • hire

  10
  bicycles
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối tượng của câu là four-bed room

=> Đáp án sẽ có sau ''Is there a vacant four-bed room?''

smiley16 Sau khi nói hiện tại phòng đã full booked, nghe thấy ''The earliest time available is August''

=> Thời gian sớm nhất có phòng trống là tháng 8 => Đáp án: August check

smiley25 Bạn có thể bị nhầm với July, ''but there might be some left in July if a previous customer cancels the reservation.''

=> Tuy nhiên, đây là điều không chắc chắn (if), chỉ xảy ra nếu có khách hàng hủy đặt phòng => Mình không điền July cross

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford