IELTS Listening Practice Test
Which hotels have the following facilities?
Write the correct letter, A, B, C, or D
1
Sea view
B
Star Hotel
2
Handicap accessibility
D
All Three Hotels
3
Multiple meal options
A
Royal Hotel
4
Private dining
A
Royal Hotel
5
Group discount
C
Winchester Hotel
6
Children’s play area
C
Winchester Hotel
1
Sea view
B
Star Hotel

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem hotel nào có cảnh biển

smiley5 Nghe thấy "The Star Hotel offers online booking at no addition charge"

=> Đang nói về The Star Hotel

smiley26 Nghe tiếp thấy "You can even book the gorgeous sea view rooms if you act quickly"

=> Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford