IELTS Listening Practice Test
Artist’s Exhibition
General details:
Place:
1
Royal Museum

No. 1
2
Queen's Park Road/Rd


Dates: 6th October -
3
10th December/10th Dec/ 10 December/ December 10


Display details:
 • jewellery

 • furniture

 • ceramics

 • 

  4
  metal work
  

 • sculpture

Expect to see:
 • crockery in the shape of

  5
  garden vegetables/vegetables
  

 • silver jewellery, e.g. large rings containing

  6
  coloured stones
  

 • a shoe sculpture made out of

  7
  white paper/paper
  

Go to demonstrations called:
8
Face to FaceĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là một địa điểm nào đó.

smiley14 Người đọc nói rằng "it's being held at the Royal Museum"

=> Đáp án: Royal Museum check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford