Cách sử dụng câu điều kiện trong IELTS

Câu điều kiện (Conditional sentences) là một điểm ngữ pháp không quá khó nếu bạn học một cách có logic và hệ thông hóa kiến thức. Hôm nay hãy cùng DOL English điểm qua các dạng của câu điều kiện trong IELTS và cách ứng dụng sao cho thành thục nhé!
câu điều kiện trong ielts

🤔 Câu điều kiện là gì?

Câu điều kiện (còn gọi là Conditional) là loại câu đưa ra một giả định, cùng với kết quả nếu giả định đó xảy ra.
Ví dụ:
  • If I meet her tomorrow, I'll say hello for you.
(Nếu ngày mai mình gặp cô ấy, mình sẽ chào cô ấy giúp bạn.)

  • If the weather is nice, we’ll go out.
(Nếu thời tiết đẹp, chúng ta sẽ ra ngoài)


📌 Các loại câu điều kiện phổ biến

Có 3 loại câu điều kiện phổ biến: Loại 1, loại 2 và loại 3
Vì câu điều kiện loại 2 và 3 hiếm dùng hơn loại 1 nên với những bạn beginners, các bạn nên tập trung vào học loại 1 đầu tiên nhé!


📖 Cách áp dụng các loại câu điều kiện trong IELTS

Vậy 3 loại câu điều kiện trên sẽ được áp dụng vào 4 kỹ năng IELTS như thế nào? Dưới đây là một vài cách áp dụng phổ biến nhất của câu điều kiện trong IELTS.

Cách dùng 1: Dùng để paraphrase cho các cấu trúc câu cause - effect khác (If loại 1)

Một cách dùng rất phổ biến của cấu trúc If là để paraphrase cho những cấu trúc cause-effect trong Writing và Speaking.
Cùng quan sát thử ví dụ sau đây nhé:
The government should open more schools in rural areas. This can help more children get access to education.

=> If the government opens more schools in rural areas, more children can get access to education.

Cách dùng 2: Dùng để đưa ví dụ (If loại 2)

Ngoài ra, trong IELTS Writing, cấu trúc If còn có thể được dùng để đưa ví dụ.
Giả sử trong bài viết muốn đưa ra ví dụ về thành công trong việc phát triển du lịch của Hội An, có thể viết như sau:
If Hoi An had not maintained its traditional culture, it would not have attracted so many tourists in the past.

Cách dùng 3: Dùng để phát triển ý trong IELTS Speaking Part 2

Câu điều kiện còn cực kì hữu ích trong việc phát triển ý cho IELTS Speaking Part 2.
Ví dụ:
Với topic “Describe a person you admire". Giả sử thí sinh chọn miêu tả mẹ của mình. Ở cuối bài nói, thí sinh có thể phát triển ý bằng cách dùng cấu trúc if:
If I grow up to be as successful as she is, I will be very happy with myself.


👀 Luyện tập

Cùng ôn tập lại kiến thức về câu điều kiện trong IELTS qua các bài tập dưới đây nhé:
Hoàn thành các câu dưới đây với động từ được gợi ý:
1 If you leave the house at 10, you
01.

(be) there on time.

2 If our ancestors
02.

(not fight) hard, we wouldn't have won the war.

3 If I
03.

(own) a house, I
04.

(have) more money to spare right now. But I don't have any.

4 If I
05.

(go) to university, I
06.

(graduate) by now. But instead I dropped school.

5 If the government
07.

(invest) more money in the infrastructure, more people
08.

(move) to this area. It can help the area develop more.

6 If I
09.

(look) prettier, I
10.

(have) a boyfriend right now. But it can’t happen.
Bài viết trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn cách ứng dụng câu điều kiện trong IELTS rồi phải không? Ngoài ra, bạn có thể luyện tập thêm với những bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề câu điều kiện do Dol biên soạn.
Vẫn còn nhiều vướng mắc về Grammar trong quá trình luyện thi IELTS? Xem qua kho kiến thức Grammar IELTS của DOL nhé!