14 dạng hay 2 dạng IELTS Reading?

Trước giờ khi học IELTS Reading, học viên thường được dạy có tổng cộng 14 dạng câu hỏi. Nhưng liệu cách chia thành 14 dạng này có phải là cách chia hiệu quả và dễ học nhất chưa? Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra một cách phân dạng câu hỏi thông minh hơn bằng cách nhìn vào bản chất thật sự của những dạng câu hỏi này. 
14 dạng hay 2 dạng

smiley22 Các dạng câu hỏi IELTS Reading - 14 hình thái và 2 bản chất

Vấn đề với cách chia theo hình thức: 14 dạng câu hỏi

Trước giờ khi phân dạng IELTS Reading, người ta hay phân thành 14 dạng khác nhau dựa vào hình thức câu hỏi. Những dạng này gồm:
 1. Matching headings
 2. True/False/Not Given và Yes/No/Not Given
 3. Matching information
 4. Summary completion
 5. Sentence completion
 6. Multiple Choice
 7. List selection
 8. Choose a title
 9. Categorisation
 10. Matching sentence ending
 11. Table completion
 12. Flowchart completion
 13. Diagram completion
 14. Short-answer questions
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào hình thức và học theo cách chia 14 cách này, học viên thường gặp phải những vấn đề như:
 • Khó nhớ được cách làm bài cho tất cả 14 dạng:
Vì số lượng dạng câu hỏi quá nhiều nên thí sinh rất khó nhớ được chiến thuật cho từng dạng, dễ dẫn tới việc nhớ nhầm, "râu ông nọ cắm cằm bà kia".
 • Ngay cả khi "cắm mặt" cày bừa để nắm được chiến thuật làm hết 14 dạng thì nhiều khi vẫn không biết phải làm dạng nào trước, làm dạng nào sau, hay kết hợp làm những dạng nào song song để hiệu quả nhất.

Giải pháp của DOL: chia thành 2 dạng theo bản chất

Khác với cách chia theo hình thức, DOL hướng dẫn học viên thật sự nhìn vào bản chất của vấn đề. Thực chất, câu hỏi IELTS Reading chỉ có thể hỏi học viên 2 thứ: main idea (ý chính) hoặc detail (chi tiết) thôi.
Hoàn toàn có thể phân chia 14 dạng câu hỏi này thành 2 nhóm bản chất: main idea và detail. Với mỗi nhóm lại có một cách làm bài chung.
smiley5 Dạng câu hỏi Main Idea trong Reading

Mục tiêu của dạng câu hỏi này

Mục tiêu của dạng câu hỏi này là muốn kiểm tra liệu thí sinh có khả năng hiểu ý chính của một đoạn hay không. Nhiều thí sinh chính vì chỉ đọc dịch từng câu mà không nắm được tổng quan sự liên kết giữa các câu với nhau nên không thể hoàn thành tốt dạng câu hỏi này.

Cách giải quyết dạng câu hỏi này

Để làm tốt dạng câu hỏi này, thí sinh phải vừa hiểu được nghĩa từng câu, vừa nắm được sự liên kết giữa các câu với nhau.
Cần phải áp dụng Linearthinking gồm 2 bước:
 • Simplify: Đọc cấu trúc câu để đơn giản hoá nội dung câu, giúp giảm sự phụ thuộc vào từ vựng và tăng tốc độ đọc.
 • Read connection: Đọc mối liên hệ giữa các câu để tóm lại nội dung chính của đoạn.
Ví dụ: Quan sát thử đoạn
Snow-makers often talk about dry snow and wet snow. Dry snow has a relatively low amount of water, so it is very light and powdery. This type of snow is excellent for skiing because skis glide over it easily without getting stuck in wet slush. One of the advantages of using a snow-maker is that this powdery snow can be produced to give the ski slopes a level surface. However, on slopes which receive heavy use, resort owners also use denser, wet snow underneath the dry snow. Many resorts build up the snow depth this way once or twice a year, and then regularly coat the trails with a layer of dry snow throughout the winter.
(Trích bài “Snow-makers" trong cuốn “IELTS Plus 3”, NXB  Longman, 2016)
Simplify:
Đoạn sau khi simplify còn:
1 Snow-makers talk about dry snow and wet snow 
2 Dry snow has low amount of water so it is light and powdery 3 This type of snow is excellent for skiing because skis glide over it easily without getting stuck 
4 This snow can be produced to give ski slopes a level surface 
5 However, resort owners use wet snow 
6 Many resorts build up snow depth this way and coat the trails with dry snow 
Read connection:
Giữa các câu không có sự liên kết với nhau. Do đó, các câu cùng phát triển một ý.
Điểm chung giữa các câu có thể được thể hiện qua sơ đồ sau:


1 Câu đầu tiên đóng vai trò giới thiệu chủ đề cả đoạn: Dry snow và wet snow.
Câu 2 + 3 + 4 đi sâu hơn vào miêu tả dry snow
Câu 5 + 6 đi sâu vào miêu tả wet snow

Main idea cả đoạn: Different types of snow (dry snow and wet snow).

Các hình thức của dạng câu hỏi này

Main idea gồm những dạng nào?
Main idea gồm những dạng câu hỏi như:
 • Matching headings
 • Categorisation
 • Multiple Choice
 • Choose a title
Thông thường, nên làm dạng Main idea trước dạng Detail vì dạng Main idea giúp học viên nắm được ý chính từng đoạn vì vậy nên khi chuyển qua làm dạng Detail sẽ đi tìm thông tin nhanh hơn.
Đề mẫu
Cùng quan sát thử đề bài mẫu cho dạng Main idea:

Đề mẫu IELTS Reading dạng Matching Headings
Đề mẫu IELTS Reading dạng Matching Headings

 Đề mẫu IELTS Reading dạng Multiple Choice
Đề mẫu IELTS Reading dạng Multiple Choice

 Đề mẫu IELTS Reading dạng Categorisation
Đề mẫu IELTS Reading dạng Categorisation

Luyện tập

Cùng luyện tập thêm dạng bài Main idea qua những bài tập dưới đây: 
Practice 1: Saving language
smiley34 Dạng câu hỏi Details trong IELTS Reading

Mục tiêu của dạng câu hỏi này

Khác với dạng Main idea, dạng Detail chỉ yêu cầu thí sinh phải đi tìm một thông tin chi tiết trong đoạn. Thí sinh không cần phải hiểu nội dung hay tóm tắt nội dung của toàn đoạn để trả lời dạng câu hỏi này.
Tuy nhiên, có khi IELTS Reading sẽ hỏi những chi tiết rất nhỏ trong đoạn, vì vậy thí sinh thường gặp khó khăn trong việc xác định thông tin cần tìm trong bài đọc.

Cách giải quyết dạng câu hỏi này

Để giải quyết dạng câu hỏi này, thí sinh cần phải đọc và phân tích rất kĩ thông tin trong bài. Nếu thông tin trong bài dài và khó hiểu hoặc có nhiều từ vựng lạ thì cần áp dụng Linearthinking để đơn giản hoá nội dung và đoán nghĩa từ vựng.
Ví dụ:
TRUE/FALSE/NOT GIVEN
Question: Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork.
Thông tin để trả lời câu hỏi trên được tìm thấy ở:
Passage:
Developed most probably as a defence against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure - with about 40 million cells per cubic centimetre - that technology has never succeeded in replicating.
Có thể thấy, câu trên khá dài và có từ vựng lạ (cellular, cubic, replicating…) nên thí sinh đọc vào thấy khá rối và không hiểu.
Áp dụng Linearthinking để đơn giản hoá câu:
 • Câu trước khi rút gọn:
Developed most probably as a defence against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure - with about 40 million cells per cubic centimetre - that technology has never succeeded in replicating.
 • Câu sau khi rút gọn:
 Developed as a defence against forest fires , the bark of the cork oak has a particular cellular structure that technology has never succeeded in replicating.
 • Không hiểu từ “replicate" có thể đoán từ ngữ cảnh: Cork có cấu trúc đặc biệt mà công nghệ không thể [bắt chước].
 • Meaning: The cork has a special structure that technology has never succeeded in copying.
So sánh với câu hỏi: Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork.
Paraphrasing: have developed # never succeeded in copying
Nên đáp án sẽ là FALSE.

Các hình thức của dạng câu hỏi này

Details gồm những dạng câu hỏi như:
 • True/False/Not Given và Yes/ No/ Not Given
 • Matching information
 • Summary completion
 • Sentence completion
 • Matching sentence ending
 • Table completion
 • Flowchart completion
 • Diagram completion
 • Short-answer questions
 • List selection
Đề mẫu
Một vài ví dụ để minh hoạ cho dạng Detail trong IELTS Reading:

Đề mẫu IELTS Reading dạng True False Not Given
Đề mẫu IELTS Reading dạng True False Not Given

Đề mẫu IELTS Reading dạng Summary Completion
Đề mẫu IELTS Reading dạng Summary Completion

Đề mẫu IELTS Reading dạng Sentence Completion
Đề mẫu IELTS Reading dạng Sentence Completion

Đề mẫu IELTS Reading dạng Matching Paragraph Infomation
Đề mẫu IELTS Reading dạng Matching Paragraph Infomation

Luyện tập

Cùng quan sát thử những bài tập dưới đây để rèn luyện thêm cách làm dạng này nhé
Practice 1: The Falkirk Wheel
Practice 3: Neuroaesthetics

Tóm lại, thay vì chia thành 14 dạng theo hình thức như cách thường, DOL hướng dẫn học viên nhìn vào bản chất của các dạng câu hỏi và chia thành 2 dạng lớn: Main idea và Detail. Cách chia này giúp học viên dễ dàng nhớ chiến thuật làm bài hơn cũng như nắm được thứ tự làm bài hiệu quả nhất cho bài đọc. Hy vọng với cách chia mới này, các bạn tự luyện thi IELTS sẽ có chiến lược phù hợp nhất.