Vietnameselông màychân mày
Englisheyebrowbrow
nounˈaɪˌbraʊ
Chân mày là phần lông ngắn mỏng mọc ngay trên mắt.
Ví dụ song ngữ
1.
Chì kẻ mày, bút tô bóng và bút chì thường được sử dụng để định hình lông mày hoặc làm cho nó trông đầy đặn hơn.
Eyebrow brushes, shaders, and pencils are often used to define the eyebrow or make it appear fuller.
2.
Mọi người thường tô điểm lông mày của mình bằng cách tẩy lông và trang điểm.
It is common for people to modify their eyebrows by means of hair removal and makeup.
Ghi chú
Ngày nay, lông trên cơ thể người chỉ tập trung ở một số vị trí như:
  • Tóc: hair
  • Râu: beard
  • Lông mày: eyebrow
  • Lông mi: eyelash
  • Lông nách: armpit hair