Vietnameselối sống tối giản
Englishminimalist lifestyle
nounˈmɪnəməlɪst staɪl
Lối sống tối giản là cách sống cắt giảm vật dụng xuống còn mức tối thiểu.
Ví dụ song ngữ
1.
Cô ấy đang cố gắng theo đuổi lối sống tối giản.
She's trying to follow the minimalist lifestyle.
2.
Một lợi ích của lối sống tối giản là dành ít thời gian hơn cho việc dọn dẹp hoặc sắp xếp và dành nhiều giờ hơn trong ngày cho gia đình và bạn bè.
One benefit of a minimalist lifestyle is spending less time spent cleaning or organizing and more hours in the day for family and friends.
Ghi chú
Những đặc điểm đặc trưng của người có lối sống tối giản (minimalist lifestyle) có thể kể đến như: hate clutter (ghét sự lộn xộn), prefer keeping things simple (thích giữ mọi thứ đơn giản), value space (trân trọng không gian mở), do not shop for the fun of it (không mua sắm để mua vui), strive to be content with what they have (cố gắng bằng lòng với những gì họ có).
banner-vertical
banner-horizontal