Chi tiết về Linearthinking

3K lượt xem
Nói không lưu loát, nói bị tắc ý, nói dịch từng từ là vấn đề mà hầu hết các bạn học Speaking đang gặp phải. Cùng DOL tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải pháp Tư Duy - Linearthinking mà DOL tạo ra giải quyết những vấn đề trên như thế nào nhé!
Linearthinking trong Speaking
3K lượt xem
Để thật sự tiến bộ trong kỹ năng Nghe (Listening) hiện tại vẫn chưa có phương pháp nào thật sự hiệu quả. Cùng DOL tìm hiểu những vấn đề trong phương pháp dạy và học hiện tại cũng như giải pháp Tư Duy - Linearthinking mà DOL tạo ra giải quyết những vấn đề trong kỹ năng Listening như thế nào nhé!
Linearthinking trong Listening
3K lượt xem
Có rất nhiều phương pháp học từ vựng nhưng không phải phương pháp nào cũng nhanh, nhớ lâu lại biết hoàn cảnh áp dụng. Cùng DOL tìm hiểu những vấn đề của việc học từ vựng Tiếng Anh hiện tại, nguyên nhân cũng như giải pháp Tư Duy - Linearthinking mà DOL tạo ra để giải quyết những vấn đề đó như thế nào nhé!
Linearthinking trong Vocab
1K lượt xem
Chúng ta dành 12 năm phổ thông để học ngữ pháp Tiếng Anh nhưng vẫn không nắm được cơ bản. Tại sao vậy? Cùng DOL tìm hiểu những vấn đề còn đang tồn đọng trong phương pháp dạy và học Ngữ pháp Tiếng Anh cũng như giải pháp Tư Duy - Linearthinking mà DOL tạo ra là gì và giải quyết những vấn đề trên như thế nào nhé!
Linearthinking trong Grammar
921 lượt xem
Linearthinking mà DOL tạo ra là gì và ưu việt hơn các phương pháp truyền thống hay phương pháp của người bản xứ ở những điểm nào. Cùng DOL làm 1 phép so sánh nhé!
So sánh Linearthinking với các phương pháp học Tiếng Anh thông thường khác
1K lượt xem
Các bạn đang ở level thấp đang gặp vấn đề những vấn đề gì và giải pháp Tư Duy - Linearthinking mà DOL tạo ra giải quyết những vấn đề đó như thế nào. Cùng DOL tìm hiểu nhé!
Lợi ích của Linearthinking cho level thấp
2K lượt xem
Level ở mức IELTS 6.0, 6.5 nhưng học hoài không lên band. Vấn đề của các bạn là gì và giải pháp Tư Duy - Linearthinking mà DOL tạo ra giải quyết những vấn đề đó như thế nào. Cùng DOL tìm hiểu nhé!
Lợi ích của Linearthinking cho level cao