Vietnameselấy lònglàm hài lòng
Englishingratiateplease
nounɪŋˈgreɪʃiˌeɪt
Lấy lòng là cốt để làm vừa lòng, để tranh thủ cảm tình.
Ví dụ song ngữ
1.
Anh ấy luôn cố gắng lấy lòng sếp của mình.
He's always trying to ingratiate himself with his boss.
2.
Cậu bé cố gắng lấy lòng giáo viên.
The boy tried to ingratiate himself with the teacher.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt ingratiate (lấy lòng) và please (làm hài lòng) xem có gì khác nhau không nha!
- ingratiate là việc cốt để làm vừa lòng, để tranh thủ cảm tình. (He's always trying to ingratiate himself with his boss. - Anh ấy luôn cố gắng lấy lòng sếp của mình.)
- please (sb) là việc cố gắng làm theo ý muốn của một người mà chưa chắc bản thân mình đã thấy thích (Children are usually easy to please. - Thật dễ dàng để làm hài lòng con trẻ.)
banner-vertical
banner-horizontal