Vietnameselãng quênsự mất nhận thức
Englishoblivionblackout
nounəˈblivēən
Lãng quên là quên mất đi không chú ý đến một điều gì đó nữa. Không còn nhớ những việc cần làm.
Ví dụ song ngữ
1.
Anh chết trong sự lãng quên tại một ngôi làng hẻo lánh.
He died in oblivion in a remote village.
2.
Thành phố này từ lâu đã trôi vào quên lãng.
The city has long since passed into oblivion.
Ghi chú
Sự giác ngộ (enlightenment) là một quá trình giúp con người chìm vào quên lãng (oblivion) để đạt được tính Không, và theo đó nhận ra (realize) mình đã nhận thức được tận cùng.
banner-vertical
banner-horizontal