Vietnamesekiệm lờiít nói
Englishquiettaciturn
nounˈkwaɪət
Người ít nói là người hạn chế sử dụng lời nói để biểu đạt cảm xúc, họ thường khá trầm tính.
Ví dụ song ngữ
1.
Những người kiệm lời chỉ bận tâm đến những suy nghĩ của họ nên không nói nhiều.
Quiet people are too preoccupied with their thoughts to speak.
2.
Những người kiệm lời thường là những người suy nghĩ nhiều.
Quiet people are usually overthinkers.
Ghi chú
Những người ít nói (taciturn) thường e dè (reserved)quiet (kiệm lời).
Những người trầm lặng (reticent) thường không chia sẻ suy nghĩ (thoughts)cảm xúc (feelings) của họ.
banner-vertical
banner-horizontal