Vietnamesekhùng
Englishinsane
nounɪnˈseɪn
Khùng là tình trạng bệnh lí về tâm thần, mất năng lực tự chủ và năng lực kiềm chế hành vi, thường có những hoạt động quá khích.
Ví dụ song ngữ
1.
Ông gần như bị khùng khi nghe tin con gái mình qua đời.
He went almost insane when he heard that his daughter had died.
2.
Những người khùng đôi khi rất nguy hiểm.
Insane people are sometimes dangerous.
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa crazy và insane nhé:
Crazy có nghĩa là điên, đặc biệt là biểu hiện trong hành vi hoang dã, hung hăng.
Ví dụ: He went almost insane when he heard that his daughter had died. (Ông gần như phát điên khi nghe tin con gái mình qua đời.)
Insane đề cập đến trạng thái tâm trí ngăn cản sự nhận thức, hành vi hay tương tác xã hội bình thường.
Ví dụ: an insane person: một người điên
an insane decision: một quyết định điên rồ
banner-vertical
banner-horizontal