IELTS Reading Practice Test
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?
In following statements below, choose
TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this
1
Clippers were originally intended to be used as passenger ships.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Clippers were originally intended to be used as passenger ships.

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Clippers = Clippers

 originally intended to be used as passenger ships # built to transport goods around the world 

Giải thích chi tiết

smiley35 Bẫy thường gặp nếu chỉ scan skim:

  • Scan trong bài đọc ko thấy được cụm “originally intended to be used as…”

=> Vội chọn NOT GIVEN cross

=> Tuy nhiên, có thể bài đọc sẽ paraphrase lại cụm trên

  • Scan trong bài đọc thấy các từ khóa “clippers” và “passengers” như trong câu hỏi

=> Vội chọn TRUE cross

=> Cần đọc hiểu main idea cả câu thay vì chỉ bắt keyword

smiley18Với Linearthinking

 1 The fastest commercial sailing vessels of all time were clippers , built to transport goods around the world , although some also took passengers 

  • clippers là commercial sailing vessels nhanh nhất mọi thời đại

  • clippers được tạo ra để transport goods, nhưng 1 số còn được sử dụng để chở passengers.

-> Bài đọc: Mục đích chính của việc chế tạo clippers là để transport goods, chứ ko phải để làm passenger ships. Chỉ có 1 số clippers nhận chở thêm passengers.

=> So sánh với câu hỏi: Mục đích ban đầu của clippers là dùng để chở passengers

=>Tóm lại, bài đọc ngược với câu hỏi

=> Chọn FALSE. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford