Vietnamesehỏi thăm sức khỏechào mừng
Englishgreetingwelcome
nounˈgritɪŋ
Hỏi thăm sức khỏe là những câu hỏi, những câu nói dùng để hỏi thăm tình trạng của một người.
Ví dụ song ngữ
1.
Xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến cô Martha.
Please give my greeting to Miss Martha.
2.
Tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe thân ái đến bạn.
I send a cordial greeting to you.
Ghi chú
Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:
- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening
- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?
- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?
- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?
- Tôi nhớ bạn: I miss you.
- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).
banner-vertical
banner-horizontal